Mikä minulle on tärkeää


Terveydenhuolto

Toimiva terveydenhuolto,  jossa jokainen pääsee tarvittaessa sujuvasti hoitoon. Toimivaan perusterveydenhuoltoon kuuluu hoidon jatkuvuus. Tutulla lääkärillä asiointi vähentää tutkitusti päivystys- ja sairaalahoidon tarvetta. Nykyaikaiseen terveydenhuoltoon kuuluu digitalisaation hyödyntäminen.  Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat tärkeä osa toimivaa terveydenhuoltoa.  Nämä potilaat eivät jaksa vaatia palvelua, joten yhteiskunnan pitää erityisesti huolehtia, että myös nämä palvelut toimivat.  Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä tähän tavoitteeseen on mahdollista päästä. Maailman onnellisin kansa voi olla myös maailman hyvinvoivin kansa

Työllisyys ja hyvinvointi

Työ on yksi ihmisen hyvinvointia tukeva tekijä. Työn myötä ihminen on osa yhteiskuntaa ja yhteisöä. Työ luo elämänrytmiä ja taloudellista vakautta. Työllisyys on merkittävä osa Suomen taloutta ja hyvinvointia.  Työnteon pitäisi olla aina kannattavaa kaikille Suomessa asuville taitojen, kykyjen ja jaksamisen mukaan. 

Talous

Norminpurku ja säädösten sujuvoittaminen. Ei vaikeuteta työntekemistä ja yrittämistä liian tiukalla säätelyllä.  Velkaantumisen ehkäisy ja julkisten menojen sopeutus riittävän pitkällä aikavälillä suunnitelmallisesti. Kevennetään ansiotuloverotusta ja uudistetaan sosiaaliturvaa, jotta työn tekeminen olisi aina kannattavaa. 

Ilmastonmuutos

Kehitetään innovatiivisia energiaratkaisuja. Suomalaiset ovat aina löytäneet tavan toimia, kun resurssit ovat pienet. Liikenteessä sähköistäminen lisääminen, julkisen liikenteen käyttö tiheästi asutuilla alueilla  ja  lyhyillä matkoilla lihasvoimalla liikkuminen. Luonnon- ja lähiluonnon suojelu.  Luonto vähentää masennusta, purkaa stressiä ja verenpaine laskee. Hiilinielujen lisäksi luonto hoitaa ihmistä. 

Yhteiskunnalliset päätökset hyvinvointia tukemassa

Hyvinvointia lisäävät liikunta, riittävän terveellinen ruokavalio, tupakoimattomuus, maltillinen alkoholinkäyttö ja normaalipainoisuus. Päätöksenteossa pitää huomioida hyvinvointi niin, että ihmisten helppoa ja järkevää valita omaa hyvinvointia tukevia elämäntapoja.


 Mikä sinulle on tärkeää?